Mnohé druhy

Vyrábí se samozřejmě několik druhů řešení. Je to rozděleno podle účelu a možností využití. Do různých maximálních výšek, do interiéru i do exteriéru. Podobně konstrukční řešení zohledňují různé požadavky různých zákazníků.

Typy nůžkové

Nůžkové typy jsou nejzákladnějším provedením. Vysouvání vzhůru je zajišťováno systémem zkřížených, nůžkovitě se rozevírajících ramen. Ta jsou poháněna zpravidla hydraulikou. Takové plošiny jsou určeny do míst s rovnými podlahami bez větších nerovností, se sklonem jen do několika stupňů. Nejvíce se vyrábí jako akumulátorové. Není tak třeba je připojovat ke zdrojům energie. S ohledem na použití v interiérech nejsou vybavovány spalovacími motory, na rozdíl od typů exteriérových. Řídí se nejčastěji z pracovního koše a odtud je možno je nejen zdvíhat, ale i s nimi plynule pojíždět do potřebných míst. Nejužívanější jsou pro práce na stropech, nebo na holých zdech bez namontovaných zařízení. Tak lze zajet až přímo k patě stěny.

26.6.2020 | Komentáře uzavřeny