Posuvné brány samonosné

Toto řešení se v posledních letech prosazuje velice často. Rozeberme si tedy všechny jeho výhody a nevýhody. Základní výhody těchto bran je jednoduchá montáž, bez nutnosti zasahovat do povrchu vjezdové plochy. Je nejlépe funkční i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Umístění zásuvného prostoru z vnější strany oplocení šetří místo uvnitř pozemku. Ovládání brány může být manuální i motorické. Pro manuální verzi jsou osazovány speciální verzí bezpečnostního zámku, který nelze při zavřené bráně rozmontovat, čímž je posílena ochrana proti vniknutí na pozemek.

Mnoho rozměrových možností

Tyto brány pokrývají průjezdy v šířce od 3 až do 12 metrů. Výška takové vjezdové brány může být od jednoho až do 2,5 metru.Svojí konstrukcí lze snadno použít i v případech, že vjezd na pozemek je uložen například šikmo, což může být u kolejnicových systémů někdy problém. Nevýhodou je snad jen to, že nosný sloupek musí mít dostatečně masivní betonový základ, aby byla zajištěna stabilita systému.

11.12.2020 | Komentáře uzavřeny